Inak d.o.o. je preduzeće koje se bavi rezanjem i preradom drveta, kao i proizvodnjom gotovih proizvoda od drveta. Raspolažemo velikim kapacitetom za rezanje trupaca i tehničke oblice.

Kapacitet trupaca je 30m3, a tehničke oblice 15m3 za jednu smenu.

Od gotovih proizvoda se proizvodi parket:
  • bukov i hrastov parket do 50m2
  • brodski pod do 100m2